ПРАВО НА КЛИЕНТА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Законово право на отказ от покупка
В съответствие с действащото законодателство, ако клиентът е потребител непрофесионалист и не е удовлетворен от някой от закупените продукти или услуги, той може да върне продуктите, респективно да анулира съответната поръчка за услуги, като се свърже с BroPoint.bg по електронна поща, чрез клиентския си профил или по телефона в рамките на 14 работни дни, считано от доставката на продуктите (поставеният върху товарителницата подпис с дата удостоверява датата на доставка).

При спазване на споменатия по-горе срок от 14 (четиринадесет) дни възстановяването на сумата на клиента ще се извърши в срок от тридесет дни, считано от датата на доставка на продуктите или сключването на съответната поръчка за услуги.

Възможно е от възстановената сума за продуктите да бъдат удържани транспортните разходи за връщането.

Във всички случаи възстановяването на сумата за поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие, че след преглед на върнатите продукти от страна на BroPoint.bg бъде установено, че те са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж), че оригиналната търговска опаковка е ненарушена, не е облепвана с тиксо и лепенки на куриера.

Връщане на доставени продукти поради съществено несъответствие
В случай на съществено несъответствие между доставените и поръчаните продукти и/или услуги клиентът, след като е отправил рекламацията си към BroPoint.bg при условията, посочени в раздел Рекламация, може да ги върне на BroPoint.bg, ако е получил разрешение при условията, предвидени в споменатия раздел.

Ако клиентът има валидни основания за рекламация, не се дължат разходи за връщането на продуктите.

Връщане на продуктите в случай на грешка в поръчката на Клиента
В случай на грешка в поръчката му (каталожен номер, предназначение, марка, количество, адреси), клиентът трябва да се свърже с BroPoint.bg по електронна поща най-късно до един час след приемане от негова страна на потвърждението на поръчката си, за да поиска незабавното й анулиране. Анулирането на поръчката ще доведе, в зависимост от случая, до последствията, предвидени в раздел отказ от поръчка, като се има предвид следното:

  1. В случай че пратката за изпращането на поръчаните продукти е била вече подготвена или услугите са били извършени към момента на получаване от BroPoint.bg на искането за анулиране от клиента, последният няма друга възможност, освен да откаже доставката на поръчаните продукти или услуги, като поиска от превозвача незабавното връщане на поръчката и напише върху талона за доставка „Отказано“, без да подписва талона.
    2. Във всички случаи възстановяването на цената на поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие. че върнатите продукти бъдат прегледани от BroPoint.bg и бъде преценено, че са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж).

Под продукт се разбира както самият продукт, така и опаковката му. Опаковката в никакъв случай не трябва да бъде скъсана, замърсена, облепена с лепенки и тиксо или с надписи.

Ако артикулът бъде върнат с нарушена цялост и повреден, BroPoint.bg си запазва правото да откаже възстановяване на сумата или да удържи част от продажната цена на продукта.

При невъзстановяване или удържане на част от сумата, клиентът ще получи обяснение чрез имейл или по телефона.

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.

Условия за връщане на продуктите
BroPoint.bg ще приеме върнатите продукти само ако клиентът спази следната процедура:
1. Да се свърже със BroPoint.bg с имейл, чрез клиентския си профил в сайта, за да уведоми за желанието си за връщане на продукта
2. Да постави продукта в оригиналната му опаковка, с ненарушена цялост и без повреди.
3. Оригиналната опаковка да се постави в защитна опаковка.
4. Да се свърже със BroPoint.bg, за да заяви вземането на пратката.
5. Да предаде на куриера отделно пратката и отделно – талона за транспорт.

Спазването на тази процедура дава възможност да се гарантира, че продуктите ще пристигнат на правилното местоназначение в добро състояние и в най-кратък срок. Ако клиентът не спази тази процедура, е възможно върнатите продукти да не бъдат приети при получаването им.

BroPoint.bg си запазва правото да отхвърли всеки продукт, който не е върнат в съответствие с гореописаните условия.

Благодарим ти, за доверието!

Иван и Петър – създатели на BroPoint